Pulmoner ödem tedavisinde en etkin ilaç ?

Morfin sülfat