Gestasyonel trofoblastik hastalıklarda en sık görülen semptom ?

Kanama