Hangisi capsula interna'nın medialinde bulunur ?

Talamus (Cortex cerebri'nin altında vertikal seyirli lifler (afferentler ve efferentler; projeksiyon lifleri olarak bilinir) bir birlerine doğru yaklaşarak yatık “V” harfi şeklindeki capsula interna'yı oluşturur.)