Triküspid kapağın dinleme odağı ?

Ksifoidin solunda sternum ile birleşim yeri