Enfektif endokarditte immünolojik periferik bulgular ?

Osler nodülleri, roth lekeleri, glomerülonefrit, RF pozitifliği