Kemik iliği süpresyonu yapmayan antineoplastikler ?

Bleomisin,L asparajinaz ve vinkristin