Anatomik enfiye çukurunu arkadan (medialden) sınırlayan tendon ?

M. extensor pollicis longus (önden yada lateralden; m. extensor pollicis brevis ile m. abductor pollicis longus sınırlar)