MDA, düşük dansiteli lipoproteinlerin (LDL) yapısını modifiye eder. Değişikliğe uğramış LDL' ler makrofajlarca fagosite edilirler ve köpük hücreleri ortaya çıkar. ?

Spot Bilgi