Yanlış (missense) mutasyon: Baz değişikliği, amino asit yerine, başka bir amino asit kodlamasıdır. Örneğin; serin kodonunda (UCA) ilk baz değişirse ve CCA olursa, bu kodon prolin amino asitini kodlar. ?

Spot Bilgi