En uzun etkili anjiotensin reseptör blokörü (ARB) ?

Telmisartan