İMP' nin negatifliğinden sorumlu en önemli neden ?

K' un dışa kaçışı