Bilateral inferior petrozal sinüs-periferik ACTH düzeyi farkı bulunmayan ve yüksek doz deksametazon süpresyon testinde supresyon olmayan hastada hangisi düşünülür ?

Ektopik ACTH sendromu