Hipertiroidi tedavilerinin hangisinde hipoparatiroidi görülme riski en yüksektir ?

Total tiroidektomi