FSH'nın etkileri ?

• Granüloza hücrelerinde; Ø Proliferasyon Ø Östrojen üretimi Ø FSH resptör oluşumu Ø LH reseptör oluşumu Ø Aromataz aktivasyonu Ø 3 beta hidroksi Steroid dehidrogenaz aktivasyonu • Foliküler gelişimin stimülasyonu ve atreziden koruma