RNA viruslarının replikasyonunda rol alan enzim ?

RNA bağımlı RNA polimeraz