Overe en çok olan ve klinik veren metastaz ?

Kolondangelir (Genital endometriyumdan gelir)