Ani yan ağrısı-renal lojda kitle- makroskobik hematüri. Tanı ?

Renal ven trombozu